Voucher tham quan Bảo tàng YHCT tại HCM

    180.000 

    Thời lượng khoảng 1 giờ 15 phút