GƯƠNG NHÀ THUỐC – MIRROR

VN: Chất liệu : gỗ, kính

Niên đại : đầu TK20

Kích thước : 137 x 85 cm

Fito Museum . SĐK – SVHTT 86-87

Đây là những tấm gương được treo trong nhà thuốc Y học cổ truyền. Công dụng của nó là vừa để phản tà khí, vừa để trang trí nội thất và quảng cáo các sản phẩm thuốc bào chế.

Hai tấm gương nhà thuốc này có nội dung ghi bằng chữ Hán Nôm quảng cáo bài thuốc nhi khoa. Hiện vật hơn 100 năm tuổi này sưu tầm được từ một nhà thuốc YHCT ở Sài Gòn.

ENG: Material: wood, glass

Date: early 20th century

Size: 137 x 85 cm

Fito Museum . SDK – SVHTT 86-87

These mirrors are used in traditional medicine shops for various purposes. They help ward off evil qi, decorate the interiors and advertise pharmaceutical products.

The two mirrors on display have inscriptions in Han-Nom characters to promote remedies for children. These exhibits are over 100 years old and were collected from a traditional medicine shop in Saigon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *