Author Archives: admin

VIÊN THUỐC CỔ – ANCIENT TRADITIONAL MEDICINE PILL

VN: Chất liệu : Bột dược liệu, tá dược Niên đại : Khoảng đầu TK 20 Kích thước : 1,5 x 1,5 x 5 cm Fito Museum . Đây là viên thuốc dạng “đĩnh” – một dạng thuốc YHCT trước đây hay dùng. Đĩnh là thuốc gồm các vị thuốc tán nhỏ, luyện với một …