TỦ THUỐC – MEDICINE CABINET

VN: Chất liệu : gỗ

Niên đại : cuối TK 19 – đầu TK20

Kích thước : 295 x 593 x 60 cm

Fito Museum . SĐK – SVHTT 81

Trong các cửa hàng thuốc Bắc, thuốc thường được đựng trong các tủ gỗ có nhiều ngăn kéo, mỗi ngăn đựng một loại thuốc riêng. Trên mặt trước ngăn kéo có ghi tên vị thuốc đựng ở bên trong. Việc thiết kế tủ thuốc như vậy nhằm mục đích thuận tiện khi sử dụng : dễ bốc những thang thuốc theo đơn của thầy thuốc đã kê.

Chiếc tủ thuốc này có 9×9 (81) ngăn kéo, 8+1=9 , là số đẹp, niên đại hơn 100 năm, được sưu tầm từ một nhà thuốc ở Sài Gòn. 

ENG: Material: wood

Date: late 19th – early 20th century

Size: 295 x 593 x 60 cm

Fito Museum . SDK – SVHTT 81

In traditional medicine shops, medicines are usually kept in wooden cabinets with many drawers, each drawer holds a different kind of medicine. The name of the medicine is written on the front of the drawer. This makes it easy to use: medicines prescribed by doctors and physicians can be prepared quickly.

This cabinet has 9×9 (=81) drawers, 8+1=9, a special number in numerology. The cabinet is over 100 years old and was collected from a pharmacy shop in Saigon.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *