THUYỀN TÁN – GRINDING BOAT

VN: Chất liệu : đất nung

Niên đại : khoảng TK 5 trước CN.

Kích thước : 5,5 x 3,5 cm

Fito Museum . SĐK – SVHTT 18

Thuyền tán là dụng cụ có hình thù trông giống một chiếc thuyền, dùng để tán thuốc khô thành bột. Tuy chiếc thuyền tán này chỉ còn hơn một nửa, nhưng vẫn còn giữ được những đặc trưng của của đồ gốm thời Tiền sử  ở Việt Nam : hoa văn vạch chéo, văn trải, văn sóng, vạch nét chìm bằng que nhọn hay ống trúc, được nặn bằng tay và nung trong bếp lửa . Được tìm thấy ở miền Bắc Việt Nam , có niên đại vào khoảng thế kỷ 5 trước công nguyên.

ENG: Material: terracotta

Date: around 5th century BC.

Size: 5.5 x 3.5 cm

Fito Museum . SDK- SVHTT 18

The grinding boat is a boat-shaped tool that was used to crush dried herbs into fine powder. Though this grinding boat is no longer whole, it still retains the features of prehistoric pottery in Vietnam: diagonal, spread, wave and concentration lines created with a sharp stick or bamboo tube, hand-shaped and baked in a clay kiln. It originates from Northern Vietnam and dates back to around the 5th century BC.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *