BÀN NGHIỀN  – GRINDING TABLE

VN: Chất liệu : đá

Niên đại : TK 5 – 8

Kích thước : 14 x 22 x 45,5 cm

Fito Museum . SĐK- SVHTT 33

Bàn nghiền là một trong những loại hình công cụ dùng để nghiền hoặc trà sát các quả, hạt để chế biến thức ăn cũng như dược liệu làm thuốc. Bàn nghiền được chế tạo bằng đá. Chày có hình khối trụ, còn bàn nghiền thường có một hoặc hai mặt lõm. Chày và bàn nghiền thường để lại dấu vết lõm tròn, mòn, xước qua quá trình sử dụng.

Chiếc bàn nghiền này được tìm thấy ở miền Nam Việt Nam, được thẩm định có niên đại từ thế kỷ 5-8.

ENG: Material: stone

Date: 5th – 8th century

Size: 14 x 22 x 45.5 cm

Fito Museum. SDK- SVHTT 33

The grinding table is a tool that was used to crush or grind fruits and seeds for food, as well as herbs for medicine. It is made of stone. The table has one or two concave surface(s), and the pestle has a cylindrical shape. The pestle and table show round, worn, and scratched marks from use.

It originates from Southern Vietnam and dates back to the 5th-8th century.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *