BÌNH VÔI – LIME VASE

VN: Chất liệu : gốm

Niên đại : TK 17

Kích thước : C10 ; ĐKM 13 cm

Fito Museum . SĐK – SVHTT 35

Bình vôi là một đồ vật dùng để đựng vôi ăn trầu. Nó mang nét văn hóa – lịch sử đặc biệt của đất nước Việt Nam, gắn liền với sự tích trầu cau và tục ăn trầu ở nước ta. Trước hết người ta đổ nước vào bình, sau đó thả các cục vôi sống vào. Vôi sôi sùng sục, tan ra và tạo nên một khối vôi loãng. Vôi là một thành phần không thể thiếu của miếng trầu.

Tại Việt Nam, bình vôi được tôn kính là Ông; Ông Vôi hoặc Ông Bình Vôi – được coi như một vị thần, được giữ gìn tôn trọng, để ở khay, ô, tráp, hộp, quả hộp, hay cơi cau trầu trên sập gụ hay trên bàn kê giữa nhà.

Tục ăn trầu vừa là một phong tục truyền thống, vừa là một biện pháp để làm răng bền chắc và giữ gìn sức khỏe của người Việt.

ENG: Material: pottery

Date: 17th century

Size: Height 10 cm ; Diameter 13 cm

Fito Museum . SDK – SVHTT 35

Lime vase is an object used to contain lime for chewing betel nuts. It reflects a unique cultural and historical aspect of Vietnam, and it is connected to the legend of betel and areca and the practice of chewing betel quid in Vietnam. First, water is added to the vase, followed by quicklime. The lime will bubble, dissolve and form a liquid paste of lime. Lime is an essential ingredient for chewing betel quid.

In Vietnam, lime vase is respectfully called using a masculine honorific, such as Mr. Lime or Mr. Lime Vase – it is regarded as a sacred object, which is kept and honored, placed in a tray, cell, casket, box, betel-box, or betel-tray on a wooden bed or on a table in the center of the house.

Betel chewing is both a traditional custom and a way to protect the well-being and strengthen teeth of the Vietnamese.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *