NỒI 3 CHÂN – THREE-LEGGED POT

NỒI 3 CHÂN

Chất liệu : đồng

Niên đại : TK 2-3

Kích thước : 23,5 x 9 cm

Fito Museum . SĐK- SVHTT 07

Bên cạnh đồ đồng Đông Sơn nổi tiếng, ở Việt Nam còn có những hiện vật của một dòng đồ đồng khác. Các nhà khảo cổ quen gọi đó là đồ đồng Hán – Việt, ý nói là đồ văn hóa “Hán” nhưng sản xuất tại “Việt”. Hình dáng đơn giản, thanh thoát, thể hiện trình độ đúc đồng khá cao của thời kỳ này.

Nồi miệng tròn, tay cầm hình que, chân dẹt. Dùng để nấu đồ ăn uống, và cũng dùng để sắc thuốc, nấu trà. Được tìm thấy ở miền Bắc Việt Nam, có niên đại vào khoảng TK 2-3 sau công nguyên.  

ENG: Material: bronze

Date: 2nd-3rd century AD

Size: 23.5 x 9 cm

Fito Museum . SDK- SVHTT 07

Vietnam has more than one line of bronze ware, apart from the famous Dong Son bronze wares. On display here are what archaeologists call Han-Viet bronze wares, indicating that they have a “Han” cultural influence but are made in “Vietnam”. Their simple and elegant shapes reflect the high skill of bronze casting in this period.

The pot has a round opening, stick-like handles and flat legs. It can be used for various purposes, such as cooking food and drink, brewing herbal medicine and boiling tea. It originates from Northern Vietnam and dates back to around the 2nd to 3rd century AD.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *